ARTICLE

Google Tag Manager 10 λόγοι που αξίζει !

Google Tag Manager 10 λόγοι που αξίζει !
0 Comments
digital marketing, google

Ο Google Tag Manager ( GTM, Διαχειριστής Ετικετών της Google) αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης ετικετών, το οποίο έχει βελτιστοποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας ετικετών προκειμένου να αποστέλλει δεδομένα διάδρασης χρήστη στην εφαρμογή Google Analytics(GA). Η χρήση του GTM θα σας εξοικονομήσει χρόνο, θα προσθέσει στοιχεία επεκτασιμότητας κατά την υλοποίηση της ιστοσελίδας σας, είναι εύχρηστη ως εφαρμογή και επιπλέον σας παρέχει αρκετό δημιουργικό χώρο για να δημιουργήσετε σύνθετες, προσαρμοσμένες ετικέτες. Στο συγκεκριμένο άρθρο μπορείτε να ανακαλύψετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, σε συνδυασμό με όλους τους λόγους, για τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή Ετικετών της Google, άμεσα!

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε 10 λόγους για τους οποίους σας συστήνουμε τη χρήση του Google Tag Manager.

1. «Θωρακίστε» την ιστοσελίδα σας για το μέλλον

Στην ιδανική περίπτωση, ο Google Tag Manager αποτελεί ήδη μέρος της διαδικασίας που ακολουθείτε για την προσθήκη αναλυτικών στατιστικών δεδομένων, καθώς και δεδομένων παρακολούθησης μετατροπών στην ιστοσελίδα σας. Στην ιδανική περίπτωση, που χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή Universal Analytics.

Αν όμως ο “οργανισμός” σας απέρριπτε οποιαδήποτε από αυτές τις δύο εφαρμογές μέχρι τώρα, θα σας συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα τη χρήση και των δύο, μάλιστα ταυτόχρονα!

Η αναβάθμιση των δυνατοτήτων σας μέσω της χρήσης της εφαρμογής Universal Analytics μπορεί να απαιτήσει να αφιερώσετε μεγαλύτερη προσπάθεια και κόπο, καθώς θα πρέπει να επιδοθείτε σε έναν μεγάλο όγκο ανταλλαγής κωδικών, τροποποιήσεων σελίδων, κτλ.

Αν, όμως, χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή Ετικετών της Google θα μπορέσετε να υλοποιήσετε τη μετάβαση στην εφαρμογή Universal Analytics σταδιακά, πειραματιζόμενοι κατά την πορεία.

Η υλοποίηση του GTM θα χρειαστεί περίπου την ίδια προσπάθεια με την επιλογή αναβάθμισης στο Universal Analytics, συνεπάγεται όμως την απλοποίηση της διαδικασίας οποιονδήποτε μελλοντικών αναβαθμίσεων και βελτιώσεων/επεκτάσεων, καθώς οι τροποποιήσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν διαμέσου του GTM και όχι μέσω της αλλαγής κάθε ξεχωριστής σελίδας του ιστοτόπου σας.

Στην ουσία, ο Διαχειριστής Ετικετών της Google δεν αποτελεί υποκατάστατο του Google Analytics, αλλά πρόκειται για μία αλλαγή στον τρόπο προσθήκης του Google Analytics στην ιστοσελίδα σας.

2. Ταχύτητα Υλοποίησης

Η χρήση του GTM μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση πολλών διαδικασιών. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές και η δημιουργία νέων ετικετών γίνονται πολύ γρήγορα, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στον κώδικα της ιστοσελίδας, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις. Αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ, γιατί μπορεί να επιταχύνει πραγματικά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας μίας ιστοσελίδας, καθώς μπορούν οι ίδιοι να δοκιμάσουν την υλοποίηση κάθε αλλαγής και την περαιτέρω ανάπτυξη, όταν είναι έτοιμοι. Με βάση τον βέλτιστο σχεδιασμό και σε συνεργασία με την ομάδα προγραμματιστών ή το Τμήμα Πληροφορικής της επιχείρησής σας είναι εφικτή η επιτάχυνση υλοποίησης των αλλαγών, χωρίς να απαιτείται η χρήση των υπηρεσιών ενός εξειδικευμένου προγραμματιστή.

Σε μία μελέτη περίπτωσης που αναφέρεται στην επιχείρηση «Paula’s Choice», η οποία δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, παρατηρήθηκε βελτίωση κατά 600% όσον αφορά τον χρόνο υλοποίησης των ετικετών.

Υποσημείωση: Ολόκληρη η διαδικασία εφαρμογής του Διαχειριστή Ετικετών της Google θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της ιστοσελίδας σας! Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ο GTM φορτώνει ασύγχρονα, επιτρέποντας στην υπόλοιπη σελίδα να φορτώσει ανεξάρτητα.

Google Tag Manager

 

3. Ασφάλεια

Δύο μεγάλα ζητήματα που σχετίζονται με τη συντήρηση μίας ιστοσελίδας είναι συνήθως η ασφάλεια και η πιθανότητα δυσλειτουργίας, τα οποία, όμως, δεν θα πρέπει να σας τρομάζουν! Με τον GTM, είστε σίγουροι ότι δεν θα καταρρεύσει ούτε θα καεί η ιστοσελίδα σας, αποφεύγοντας επίσης τη δημιουργία νέων κενών ασφαλείας που μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντικά ευάλωτα σημεία.

Εν πρώτοις, ελέγχετε ποιός έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς σας GTM και Analytics,στους οποίους μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσβαση οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εξακολουθεί να υπάρχει η απαίτηση, ωστόσο, να ακολουθήσετε τυποποιημένες πρακτικές ασφαλείας με τον Διαχειριστή Ετικετών της Google, όπως ακριβώς θα ίσχυε και με οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ή εργαλείο προγραμματισμού ιστού. Υπάρχουν, επίσης, άλλα πλεονεκτήματα όπως η χρήση τυποποιημένων προτύπων για συνήθη σενάρια ετικετοποίησης (tagging) και ο περιορισμός της πιθανότητας λάθους και σφαλμάτων δέσμης ενεργειών (scripting) στην ιστοσελίδα σας.

4. Ευελιξία

Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος προγραμματιστής για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τον Διαχειριστή Ετικετών της Google. Οι ανάγκες κωδικοποίησης αυτής της εφαρμογής είναι ελάχιστες και εντοπίζονται κυρίως στις πιο σύνθετες ετικέτες, πράγμα που σας παρέχει τη δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης των ετικετών σας, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα. Το στοιχείο αυτό κάνει τον Διαχειριστή Ετικετών της Google να ξεχωρίζει, ως εργαλείο που προορίζεται για τους ειδικούς του μάρκετινγκ και επιτρέπει στους προγραμματιστές να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε μεγαλύτερα έργα.

Στην άλλη όψη του νομίσματος, οι προγραμματιστές και το προσωπικό του τμήματος πληροφορικής θα δείξουν μία ιδιαίτερη προτίμηση στον GTM, εξαιτίας των ισχυρών χαρακτηριστικών του, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, καθώς και για την εξαιρετική προσαρμοστικότητά του. Ο βαθμός στον οποίο μπορεί κάποιος να επωφεληθεί πλήρως των πλεονεκτημάτων που παρέχει ο GTM, εξαρτάται από την ιστοσελίδα σας και από την πολυπλοκότητα των εργασιών που ευελπιστείτε να διαχειριστείτε με επιτυχία.

Ο Διαχειριστής Ετικετών της Google είναι ένα εργαλείο που είναι διαθέσιμο δωρεάν στο κοινό και η εκμάθηση της χρήσης του απαιτεί δεξιότητα, την οποία εύκολα μπορεί κανείς να κατακτήσει. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσλάβετε υπαλλήλους με εμπειρία στον Διαχειριστή Ετικετών της Google, να βρείτε πληροφορίες για το εργαλείο στο Διαδίκτυο, να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά μαθήματα, αλλά και να διαβάσετε βιβλία ώστε να βελτιωθείτε στη χρήση αυτού του εργαλείου.

5. Επιλογές Εκσφαλμάτωσης

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι το να βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες σας λειτουργούν ΠΡΙΝ τις δημοσιεύσετε είναι ένα ζήτημα πραγματικά ζωτικής σημασίας. Ο GTM διαθέτει ένα ενσωματωμένο χαρακτηριστικό εκσφαλμάτωσης, το οποίο σας επιτρέπει να ελέγξετε προσωπικά και να εκσφαλματώσετε κάθε ενημέρωση στον περιηγητή σας σχετικά με την ιστοσελίδα σας στην πράξη, πριν δημοσιεύσετε την αλλαγή. Αυτό είναι ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα, καθώς σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις αλλαγές σας σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να διακινδυνεύετε να γίνουν ορατές στο κοινό και χωρίς να πρέπει να τηρήσετε πιστά ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της ιστοσελίδας σας.

Επίσης, σας συνιστούμε να εκμεταλλευτείτε διάφορες επεκτάσεις του Chrome, όπως είναι οι εφαρμογές Tag Manager Injector και Tag Assistant, οι οποίες διευκολύνουν την εκσφαλμάτωση ακόμη περισσότερο.

Google Tag Manager

6. Έλεγχος Έκδοσης

O Διαχειριστής Ετικετών της Google, ο οποίος αποτελεί ένα βασικότατο εργαλείο για κάθε ιστοσελίδα, συνοδεύεται από την ενσωματωμένη δυνατότητα ελέγχου έκδοσης. Κάθε φορά που δημοσιεύετε μία αλλαγή σε ένα Google Tag Manager Container, δημιουργείται μία νέα έκδοση η οποία αρχειοθετείται. Αν, οποιαδήποτε στιγμή, χρειαστεί να προχωρήσετε σε «υποβάθμιση» σε μία υπάρχουσα έκδοση μπορείτε να το κάνετε εύκολα. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διατηρήσετε τις ετικέτες σας τακτοποιημένες και οργανωμένες , να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε πιθανόν προβλήματα ετικετοποίησης.

Η διαδικασία αυτή σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα ιστορικό των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα σας, σχετικά με το πότε δημοσιεύτηκαν οι αλλαγές αυτές και από ποιον.

7. Χώρος Εργασίας και Περιβάλλον

Έχετε πολλά διαφορετικά άτομα που εργάζονται στο ίδιο έργο; Η χρήση χώρων εργασίας και του περιβάλλοντος διευκολύνει την ομάδα σας να κατανείμει χώρους, προκειμένου να ελέγξει τις δημιουργίες των ετικετών της. Αυτό θα βοηθήσει να οργανώσετε τον περιέκτη – container σας, καθώς και να διατηρήσετε τις ετικέτες ελέγχου ανεξάρτητες από εκείνες που θέλετε να δημοσιεύσετε στη δημοσιευμένη ιστοσελίδα σας.

Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πολύ χρήσιμο για επιχειρήσεις με πολλές διαφορετικές ομάδες, οι οποίες πραγματοποιούν αλλαγές στην ιστοσελίδα, επιχειρήσεις που συνεργάζονται με εξωτερικούς πωλητές ή έργα η χρονική διάρκεια των οποίων μπορεί να εκτείνεται σε εβδομάδες ή μήνες.

8. Άδειες Χρήστη

Ο GTM σας επιτρέπει να ορίσετε άδειες για μεμονωμένoυς χρήστες, οι οποίες περιλαμβάνουν την προβολή, επεξεργασία, και δημοσίευση. Μπορείτε να ελέγχετε εσωτερικά, ποιός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ενημερώσεις στην ιστοσελίδα, και να επιτρέψετε σε κάποιον πωλητή να συμβάλλει στην παροχή βοήθειας κατά τη δημιουργία ετικετών, μεταβλητών, και εναυσμάτων ενεργοποίησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ανάλυσης των στατιστικών δεδομένων και η διαφήμιση.

9. Ενσωματωμένες Ετικέτες

O GTM διαθέτει πληθώρα ενσωματωμένων ετικετών για την εφαρμογή Google Analytics, τις μετατροπές AdWords, το επαναληπτικό μάρκετινγκ, καθώς επίσης και πάρα πολλές ετικέτες τρίτων. Το στοιχείο αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους ειδικούς του μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν τον GTM για πρώτη φορά και οι οποίοι δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία κωδικοποίησης. Μπορείτε εύκολα να εξατομικεύσετε οποιαδήποτε ενσωματωμένη ετικέτα, με λίγες μόνο πληροφορίες και χωρίς την πολύπλοκη διαδικασία της εφαρμογής κώδικα.

Επίσης και σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επωφεληθείτε από τους συνεργάτες και την κοινότητα του Διαχειριστή Ετικετών της Google, οι οποίοι εργάζονται με σκοπό την προτυποποίηση των διάφορων προβλημάτων ετικετοποίησης και τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της ιστοσελίδας σας.

10. Εναύσματα Ενεργοποίησης για Συνήθεις Ενέργειες

Ο GTM σας γλιτώνει από την ταλαιπωρία χειροκίνητης ετικετοποίησης κάθε συνδέσμου, τον οποίο θέλετε να παρακολουθήσετε μέσω μεμονωμένων ιδιοτήτων onclick, προκειμένου να στείλετε συμβάντα στην εφαρμογή Google Analytics (GA).

Αντί γι’ αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε εναύσματα ενεργοποίησης για να στοχεύσετε συνδέσμους ή πλήκτρα, μέσω ιδιοτήτων που βρίσκονται ήδη πάνω στον σύνδεσμο ή μέσω της χρήσης προτυποποιημένης δομής ονοματοδοσίας, όπως είναι οι ιδιότητες δεδομένων.

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του εναύσματος ενεργοποίησής σας, χρησιμοποιήστε απλά το συγκεκριμένο έναυσμα για να ενεργοποιήσετε την ετικέτα σας και αρχίστε να παρακολουθήτε αμέσως!

Ο Διαχειριστής Ετικετών της Google διαθέτει ενσωματωμένα εναύσματα ενεργοποίησης, ώστε να διευκολύνει την προσθήκη παρακολούθησης του πατήματος των πλήκτρων (κλικ) συνδέσμων και στοιχείων, της υποβολής εντύπων και πολλά άλλα!

 


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *